Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

ksiegowiimarynarze
6188 100b 500
Reposted frommakros makros viaredhairwitch redhairwitch
ksiegowiimarynarze
5802 2889
Reposted fromteijakool teijakool viaredhairwitch redhairwitch
ksiegowiimarynarze
Myślałem, że się z ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na ciebie
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutofmyhead outofmyhead
ksiegowiimarynarze

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaoutofmyhead outofmyhead
ksiegowiimarynarze
0673 d237 500
Reposted fromhagis hagis viaoutofmyhead outofmyhead
6514 537e 500
Reposted frombrumous brumous viaoutofmyhead outofmyhead
ksiegowiimarynarze
0302 4cfc 500
Reposted fromseaweed seaweed viamartrol martrol
ksiegowiimarynarze
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viaphilomath philomath
ksiegowiimarynarze
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaphilomath philomath
3030 c878 500

M. Hłasko

ksiegowiimarynarze
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viajointskurwysyn jointskurwysyn
ksiegowiimarynarze
0428 aa26
Reposted fromzciach zciach viaoll oll

April 21 2018

ksiegowiimarynarze
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutofmyhead outofmyhead
ksiegowiimarynarze
0302 4cfc 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
ksiegowiimarynarze
0312 40ec 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
ksiegowiimarynarze
3308 dfc0 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaphilomath philomath
ksiegowiimarynarze
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
ksiegowiimarynarze
ksiegowiimarynarze
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova viamyfuckingreality myfuckingreality
ksiegowiimarynarze
0174 b1b0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl